Đột phá nào cho tương lai của công nghệ khách sạn?
Đột phá nào cho tương lai của công nghệ khách sạn?
Trong bối cảnh đầy cạnh tranh hiện nay, đâu sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đột phá? Liệu tương lai của công nghệ khách sạn sẽ sang trang? Tất cả sẽ được giải đáp tại hội thảo "Sự Chuyển Mình Trong Ngành Khách Sạn Ở Khu Vực Đông Nam Á".
Điện Thoại: 0906 333 738