Covid-19 lần 2 có khiến thị trường BĐS Việt Nam giảm sức hút với nhà đầu tư ngoại?
Covid-19 lần 2 có khiến thị trường BĐS Việt Nam giảm sức hút với nhà đầu tư ngoại?
Dù phải đối mặt với làn sóng Covid-19 lần 2 nhưng Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và làm tốt các mục tiêu kinh tế. Thế nên, Việt Nam vẫn luôn là mảnh đất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.
Điện Thoại: 0906 333 738