Câu chuyện thay áo mới của
Câu chuyện thay áo mới của "Xóm nước đen" ngày ấy và 13 con đường mang tên các loài hoa ở Sài Gòn
13 con đường mang tên các loài hoa cắt nhau tựa như một bàn cờ, bao bọc quanh đường Phan Xích Long. Đó là 13 con đường rợp bóng mát và hương hoa, có độ dài chưa đến 1km. Trong đó, Hoa Huệ được xem là đoạn đường ngắn nhất Sài Gòn vì chỉ dài khoảng 130 mét.
Điện Thoại: 0906 333 738